BAMBINARIUM - MŠ ŘÍČANY

Doporučené odkazy:

Šablony II
Facebook
Projekt "Světová škola"
Projekt "Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířatky"
Projekt "Celé česko čte dětem"
Projekt "Zelená škola"
Bionea zdravá výživa pro mateřské školy
HLEDÁME KVALIFIKOVANÉ UČITELE DO MŠ I ZŠ

NULTÝ ROČNÍK ZŠ - VÝLETY PODLE ABECEDY

VÝLETY PODLE ABECEDY
Vážení rodiče,

ve školním roce 2018/2019 jsme otevřeli „školu nanečisto“ – nebo také „nultý ročník ZŠ“.

Tento program budeme nabízet i v dalším školním roce 2019/2020.

Program, který v tomto modelu nabízíme jsme nazvali VÝLETY PODLE ABECEDY.

Tento program Bambinárium nabídlo poprvé v naší první provozovně, založené v roce 2006 v MŠ v Řevnicích na Praze západ.

Po otevření provozovny v Říčanech jsme program nabídli také a pro velký úspěch v něm budeme pokračovat.

Děti se seznamují se základy matematiky, rodného jazyka, prvouky a vlastivědy formou zážitků a prožitků. Výuka obvykle probíhala mimo prostory školky. V přírodě, v okolí a často v Praze.

Ku příkladu „matematika“ se „vyučuje“ prakticky při řešení úkolů v terénu – děti se učí počítat reálné penízky, nakupují za ně čajíčky v místní lékárně, kupují si jízdenky do Prahy, všímají si čísla domů, číslice na dopravních značkách. V geometrii pozorují kolem sebe předměty, budovy a hledají v nich základní geometrické tvary. Výuka českého jazyka baví úplně všechny dětí nejvíce. S abecedou se seznamují zábavnou formou. Písmenka spojují s obrázky, domalovávají do písmenek obličeje, postavy, hledají, třídí písmena podle tvaru atd. Jejich touha znát všechny hlásky je dokonce přivádí i k tomu, že se naučí psát a číst. Což není úplně cílem, ale pokud k tomu dojde jsme jenom mile překvapeni.       

Přírodověda a vlastivěda probíhá přímo v přírodě, formou výletů a návštěv muzeí. Tělocvik v přírodě nebo na dětském hřišti.

Děti se těší na každou „vyučovací hodinu“

V roce 2016/2017, kdy jsme otevřeli 1. třídu základní školy Bambinárium se činnost a aktivity 5 letých dětí propojily s žáky 1. třídy. Tento program paní ředitelka nazvala Výlety podle abecedy a celá výuka v sobě zahrnula zkušenosti z minulých let. Do obsahu vzdělávání se vložily prožitky, zážitky, projekty a výlety. 1x týdně byly výlety přímo povinné. Jak název napovídá VÝLETY PODLE ABECEDY – byly pro děti připraveny v abecedním pořadí. Při této nenásilné formě se vlastně děti seznámily se všemi písmeny české abecedy postupně do konce školního roku. V září začaly návštěvou Aquaparku, Barandovkých atelierů, byly při pomníku Boženy Němcové, v rámci tělocviku zrealizovaly Cyklovýlet s návštěvou Cukrárny. Dětské vnímání, zážitky, projektové tvoření z výletů (kdy tvořily skupinové práce s fotkami, s nápisy, s obrázky atd.) všechny tyto poznatky děti přirozenou, nenásilnou cestou zaznamenaly.

Tento program jsme shledaly pro děti jako nejlepší a pro další školní rok 2019/2020 ho pro velký úspěch nabízíme znovu. 

Celý program bude o to zajímavější, že na vzdělávací "cestě" bude denně děti doprovázet kromě české paní učitelky i rodilá mluvčí.

Denně od od 8:00 do 16:00 angličtina souvisle při všech aktivitách, projektech, výletech.


Program

3x týdně výuka:
07:30 – 08:00 příchod do MŠ – pobyt a volná hra společně s ostatnými dětmi z oddělení
08:00 – 08:45 pod vedením české a anglické učitelky začátek „vyučování“ formou vzdělávacího kruhu a motivace na každodenní tematicky zaměřené aktivity - předměty

09:00 – 09:45 individuální anglický jazyk (výuka vedená rodilým mluvčím intenzivnější formou pouze se skupinou dětí "nultého ročníku")
09:45 – 10:00 přestávka, svačinka
10:00 – 13:00 pod vedením české učitelky prožitková výuka, pokud počasí dovolí pokaždé mimo MŠ 

V těchto 3 dnech v týdnu děti uskuteční minimálně jeden celodenní výlet, tematicky spojení s výukou viz. výše uvedené VÝLETY PODLE ABECEDY.
Při těchto celodenních výletech je bude dle potřeby a počtu dětí doprovázet rodilý mluvčí, který obohatí celé vzdělávání o anglický jazyk.

Zbylé 2 dny 7:30 - 17:30 můžou děti navštěvovat klasický česko-anglický program v MŠ nebo nemusí - mají ho v ceně navíc zdarma. 

Celý tento program je organizačně a obsahově náročnější.
Je obohacený o celodenní výlet pravidelně 1x týdně.
Z těchto důvodů je potřebné program Výlety podle abecedy připlatit.
Zde jsme cenu navýšili o 2.080,- Kč měsíčně ve srovnání se zvýhodněnou cenou předškoláků.

Cena programu Výlety podle abecedy celkem i s programem MŠ činí 5.960,- Kč.

 

docházka v týdnu
od 7:30 do 17:30

školné v Kč + pracovní sešity +  učební MATERIÁLY

stravné v Kč

3x

                 5.906,-

1.235,-

 

 

A TAK HURÁ "PTÁČCI" (děti nultého ročníku) – VÍTEJTE VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020 V BAMBINÁRIIU!
| Tisk | Nahoru |