BAMBINARIUM - MŠ ŘÍČANY

Doporučené odkazy:

Facebook
Projekt "Světová škola"
Projekt "Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířatky"
Projekt "Celé česko čte dětem"
Projekt "Zelená škola"
Bionea zdravá výživa pro mateřské školy
HLEDÁME KVALIFIKOVANÉ UČITELE DO MŠ I ZŠ

VÝLETY PODLE ABECEDY

VÝLETY PODLE ABECEDY
Vážení rodiče,

v novém školním roce 2018/2019 otevíráme pro nejstarší dětičky MŠ „školu nanečisto“ – nebo také „nultý ročník ZŠ“.

Program, který v tomto modelu nabízíme jsme nazvali VÝLETY PODLE ABECEDY.

Tento program Bambinárium nabídlo poprvé v naší první provozovně, založené v roce 2006 v MŠ v Řevnicích na Praze západ.

Důvod byl prostý, chtěli jsme dát předškolním dětem něco navíc.

Z praxe jsme totiž cítili a zjistili, že děti tíhnou po písmenkách, číslicích, chtějí hodně vědět o přírodě a o všem kolem nich, ne jen v rámci výuky MŠ, ale i v rámci prožitku, projektu, osahání, zažití.

S velkou skupinou předškolních dětí v MŠ to bohužel nejde praktikovat tak intenzivně jak bychom chtěli, a tak jsme vyčlenili ty nejstarší z nejstarších a vytvořili program navíc jenom pro ně.

V prvopočátcích vedla paní ředitelka sice jenom dvě 5 leté holčičky Nelinku a Alenku, ale program se dal krásně na nich aplikovat a „vyzkoušet“ zdali přinese očekávané. Holčičky se seznamovaly se základy matematiky, rodného jazyka, prvouky a vlastivědy formou zážitků a prožitků. Výuka obvykle probíhala mimo prostory školky. V přírodě, v okolí a často v Praze.

Ku příkladu „matematika“ se „vyučovala“ prakticky při řešení úkolů v terénu – děti se učily počítat reálné penízky, nakupovaly za ně čajíčky v místní lékárně, kupovaly si jízdenky do Prahy, všímaly si čísla domů, číslice na dopravních značkách. V geometrii pozorovaly kolem sebe předměty, budovy a hledaly v nich základní geometrické tvary. Výuka českého jazyka bavila holčičky nejvíce. S abecedou se saznamovaly zábavnou formou. Písmenka spojovaly s obrázky, domalovávaly do písmenek obličeje, postavy, hledaly, třídily písmena podle tvaru atd. Jejich touha znát všechny hlásky je dokonce přivedla i k tomu, že se naučily psát a číst. Což nebylo cílem, ale pokud to vyžadovaly, tak se jim to individuálně nabídlo.       

V dalších letech se výuka rozšířila navíc o projektovém vzdělávání. Přírodověda a vlastivěda probíhala přímo v přírodě, formou výletů a návštěv muzeí. Tělocvik v přírodě nebo na dětském hřišti.

Děti se těšily na každou „vyučovací hodinu“

V roce 2016/2017, kdy jsme otevřeli 1. třídu základní školy Bambinárium se činnost a aktivity 5 letých dětí propojily s žáky 1. třídy. Tento program paní ředitelka nazvala Výlety podle abecedy a celá výuka v sobě zahrnula zkušenosti z minulých let. Do obsahu vzdělávání se vložily prožitky, zážitky, projekty a výlety. 1x týdně byly výlety přímo povinné. Jak název napovídá VÝLETY PODLE ABECEDY – byly pro děti připraveny v abecedním pořadí. Při této nenásilné formě se vlastně děti seznámily se všemi písmeny české abecedy postupně do konce školního roku. V září začaly návštěvou Aquaparku, Barandovkých atelierů, byly při pomníku Boženy Němcové, v rámci tělocviku zrealizovaly Cyklovýlet s návštěvou Cukrárny. Dětské vnímání, zážitky, projektové tvoření z výletů (kdy tvořily skupinové práce s fotkami, s nápisy, s obrázky atd.) všechny tyto poznatky děti přirozenou, nenásilnou cestou zaznamenaly.

Tento program jsme shledaly pro děti jako nejlepší a pro tento školní rok 2018/2019 bychom ho pro velký úspěch nbídli i Vám v Říčanech. 

Celý program bude o to zajímavější, že na vzdělávací "cestě" bude denně děti doprovázet kromě české paní učitelky i rodilá mluvčí Erin.

Denně od od 8:00 do 16:00 angličtina souvisle při všech aktivitách, projektech, výletech.


Program

3x týdně výuka:
07:30 – 08:00 příchod do MŠ – pobyt a volná hra společně s ostatnými dětmi z oddělení
08:00 – 08:45 pod vedením Jitky a Erin začátek „vyučování“ formou vzdělávacího kruhu a motivace na každodenní tematicky zaměřené aktivity - předměty

09:00 – 09:45 individuální anglický jazyk (výuka vedená rodilým mluvčím intenzivnější formou pouze se skupinou dětí "nultého ročníku")
09:45 – 10:00 přestávka, svačinka
10:00 – 13:00 pod vedením Jitky prožitková výuka, pokud počasí dovolí pokaždé mimo MŠ 

V těchto 3 dnech v týdnu děti uskuteční minimálně jeden celodenní výlet, tematicky spojení s výukou viz. výše uvedené VÝLETY PODLE ABECEDY. Při těchto celodenních výletech je bude doprovázet rodilý mluvčí, který obohatí celé vzdělávání o anglický jazyk.

Zbylé 2 dny 7:30 - 17:30 mají klasický program v MŠ. Před a po výuce ve školce mají také program v MŠ společně s ostatními dětmi.

 Celý tento program je organizačně a obsahově náročnější. Je obohacený o celodenní výlet 1x týdně. Věnuje se jim individuálně učitelka Jitka i Erin, tj. v tuto dobu je nutno zabezpečit výuku u ostatních dětí jinou paní učitelkou. Z těchto důvodů je potřebné program Výlety podle abecedy připlatit. Zde jsme cenu navýšili o 2.080,- Kč měsíčně ve srovnání se zvýhodněnou cenou předškoláků.

Cena programu Výlety podle abecedy celkem i s programem MŠ činí 5.960,- Kč.

 

docházka v týdnu
od 7:30 do 17:30

školné v Kč + pracovní sešity +  učební MATERIÁLY

stravné v Kč

5x

                 5.906,-

2.058,-

 

Na Vás na rodičích je, kterou skupinu si pro svoje dítko na nový školní rok vyberete.


 

A TAK HURÁ "PTÁČCI" (děti nultého ročníku) – VÍTEJTE VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019 V BAMBINÁRIIU!
| Tisk | Nahoru |